Bądźmy Razem!

Iskra online

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Przysłop, która swoim zasięgiem działania obejmuje przysiółki należące do 3 gmin: Zawoi, Makowa Podhalańskiego i Stryszawy,  od 1 czerwca 2020r. realizuje projekt pod nazwą Bądźmy razem! ISKRA online. Realizacja tego przedsięwzięcia jest współfinansowana przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia z siedzibą w Stryszawie. 
 
W ramach projektu  Bądźmy razem! ISKRA online, przy współudziale mieszkańców, powstaje niniejsza www o Przysłopiu. Strona ta jest dedykowana nie tylko mieszkańcom Przysłopia, w tym szczególnie dzieciom i młodzieży, którzy korzystają z Młodzieżowej Świetlicy ISKRA, ale również gościom i turystom i wszystkim osobom zainteresowanym naszym malowniczo położonym miejscem w Małopolsce.
 
Nazwa projektu nawiązuje do niezwyczajnego czasu epidemii COVID-19, ale również zachęca do wspólnych działań wszystkich mieszkańców Przysłopia, niezależnie od administracyjnej przynależności do jednej z 3 gmin
 
Już dzisiaj można przesyłać na adres iskraprzyslop@gmail.com propozycje materiałów do zamieszczenia  na nowotworzonej stronie. Oczekujemy na ciekawe fotografie, wspomnienia, oferty czy informacje. Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, że z czasem powstanie strona, która będzie bogatą kroniką, opowiadającą o Przysłopiu. Przesłanie materiałów na podany adres będzie równocześnie wyrażeniem zgody na ich publikację.
 
Już dzisiaj serdecznie dziękujemy Babiogórskiemu Stowarzyszeniu Zielona Linia za owocną współpracę. Dzięki programowi DZIAŁAJ LOKALNIE możemy realizować przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności.
 
Koordynator projektu – Krystyna Wajdzik

Świetlica ISKRA

Młodzieżowa Świetlica Strażacka na Przysłopiu powstała jako społeczne działanie lokalne w ramach programu Działaj Lokalnie. Jest to  program współfinansowany przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.

Dotacja w wysokości 5500 zł, hojność darczyńców oraz bezinteresowna praca wielu osób zaowocowały powstaniem miejsca spotkań dzieci i młodzieży w remizie.

Jak do tego doszło?

Zarząd OSP na Przysłopiu zaplanował zorganizowanie w 2019 roku w Domu Strażaka świetlicy ISKRA przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Świetlica ISKRA to przestrzeń dla dziewcząt i chłopców, którzy będą mieli okazję bezpiecznego i wspólnego spędzania wolnego czasu. Równocześnie będą mogli przygotowywać się do pełnienia roli strażaka ochotnika. Zarząd OSP zamierza zorganizować zajęcia, imprezy sportowe i wycieczki, których celem będzie zachęcanie dzieci i młodzieży do korzystania ze świetlicy. Planuje się włączanie młodych w działania podejmowane przez dorosłych strażaków. Projekt zakładał, że wygląd świetlicy zostanie zaproponowany przez dzieci i młodzież, którzy wraz ze swoimi rodzicami również włączą się prace związane z przygotowaniem pomieszczenia świetlicy. Założono, że przez te działania młodzi mieszkańcy Przysłopia, pomimo likwidacji szkoły, mogli się jeszcze lepiej integrować i identyfikować z Przysłopiem oraz z remizą. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie zaangażują się również w lokalne działania, takie jak kolportaż kalendarzy strażackich, dbanie o sprzęt strażacki, sprzątanie remizy i jej otoczenia, udział w sprzątaniu Przysłopia, dbanie o izbę regionalną oraz o miejsce upamiętniające wydarzenia z czasów II wojny światowej. Młodzież będzie mogła odwiedzić sąsiednie remizy, aby zorientować się jak one funkcjonują. Planuje się również wycieczkę do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej. Młodzi mieszkańcy będą zachęcani do kultywowania zwyczajów, np. kolędowanie, czy odgrywanie Misterium w Wielki Czwartek. Podsumowując, ISKRA będzie wspólnym efektem działań Przysłopian na rzecz zapewnienia w bezpieczeństwa oraz kultywowania tradycji, W ZGODZIE Z DEKALOGIEM I NATURĄ.