Informacje i historia

O Przysłopiu

Przysłop to typowy dla beskidzkiej wsi przysiółek. Jest on malowniczo położony na wysokości około 700 m n.p.m., na południowych stokach Magurki (872 m n.p.m.) w Paśmie Jałowieckim Beskidu Żywieckiego. Stanowi doskonałe miejsce widokowe na Pasmo Babiej Góry, Policy i Jałowca. Usytuowany jest na terenie trzech gmin: Zawoi, Stryszawy i Makowa Podhalańskiego, w bliskim sąsiedztwie Babiogórskiego Parku Narodowego – Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery UNESCO. Krzyżują się tu szlaki turystyczne piesze i trasy rowerowe biegnące z Zawoi, Stryszawy, Suchej Beskidzkiej i Makowa Podhalańskiego.

Na Przysłopiu można jeszcze spotkać stare drewniane domy, piwniczki i liczne przydrożne kapliczki. Znajduje się tu klasztor oo. Karmelitów Bosych i elektrownia wiatrowa powstała z inicjatywy zakonników.

Przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Św. Rafała Kalinowskiego na Przysłopiu (niestety zlikwidowanej w 2017 roku)  utworzono Ośrodek Edukacji Środowiskowej w ramach międzynarodowego Programu „Szlak Bursztynowy”. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe oraz cenne inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego Przysłop stał się atrakcyjnym zakątkiem, chętnie odwiedzanym przez turystów indywidualnych i grupy wycieczkowe z całej Polski,
a także przez gości z zagranicy.

Skąd się wzięła nazwa „Przysłop”

Etymologia nazwy przysiółka Przysłop nie jest jednoznacznie określona przez językoznawców. Prawdopodobnie termin ten (Przysłop, Prislop, Przysłup, Prislopul) wywodzi się od starosłowiańskiego słowa prislop (przejście przez górski grzbiet, przełęcz), chociaż wielu badaczy wiąże go z wędrówkami Wołochów i ich obecnością w Karpatach. Wiadomo jednak, że występował już w nazewnictwie topograficznym, zanim pojawili się oni na widowni dziejów i znany jest także poza Karpatami. W języku rumuńskim oznacza wąwóz górski, górską dolinę lub polanę (przełęcz) między szczytami (np. przełęcz Prislopul Negru – 1848 m n.p.m., Prislop w górach Piatra – 1317 m n.p.m. i inne). Także w języku słowackim nazwę tę noszą przełęcze (Prislop na wschód od Kubińskiej Holi – 840 m n.p.m., Sedlo Prislop w Małej Fatrze – 909 m n.p.m., Prislop i Velky Prislop w Niskich Tatrach i inne) oraz wysokogórskie równiny pomiędzy szczytami. W Polsce Przysłop można znaleźć w Beskidzie Małym, Bieszczadach, Gorcach, Beskidzie Sądeckim, Śląskim, Średnim (Makowskim), w Tatrach i Beskidzie Żywieckim.

Mariusz Zasadziński
Zaczerpnięto z opracowania „Przysłop z widokiem na Babia Górę”
Redakcja: Wiesława Krzeszowiak, Dominika Zaręba, Mariusz Zasadziński